Jaga gösen pelagiskt!

I det nya numret får du massor av tips på hur du kan få höstgösen att gapa stort.

Många letar och fångar sina gösar nära botten. Men i det nya numret av Fiskejournalen visar Markus Teilus att det kan vara en bra idé att lätta på blyet och istället presentera betet pelagiskt.
Nu på hösten finns goda chanser att fånga sin drömfisk. Fisket efter gös kan dock upplevas som svårt och nyckfullt och behovet av tips är därför stort. Markus har fångat mängder av storgös på trolling i sina norrländska favoritvatten och bjuder här på sina bästa tips för att också du ska lyckas. Stora eller små beten?

…norrländska favoritvatten och bjuder här på sina bästa tips för att också du ska lyckas.

– Min egen erfarenhet är att stor gös i nio av tio fall väljer de större betena som har ett lugnt rörelsemönster, berättar Markus bestämt.
Fler av Markus härliga tips och citat väntar i det nya numret som finns i butiken nu! Vill du ha tidningen för e alla andra och direkt i brevlådan så kan du teckna en prenumeration här.

Hans Hällman