Jämtkrafts VD får svara inför riksdagen

ANNONS

Hur ställer sig Anders Ericsson till biologisk mångfald på riksdagens frågestund? (foto. Holger Staffansson)

Den 4 oktober kallar riksdagen till öppen utfrågning. Ämnet är biologisk mångfald i samband med vattenkraft.  Vi har nyligen rapporterat om Jämtkrafts VD, Anders Ericssons motvilja att bygga fiskvägar. Frågan är om han talade för hela branschen?
I februari i år fick riksdagens utredningstjänst i uppdrag av Miljö– och jordbruksutskottet att granska framstegen i det nationella miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Detta har mynnat ut i en rapport som presenteras i dag, den 15 september.
Rapporten kommer att ligga till grund för den frågestund med inbjudna experter som ska hållas i riksdagen den 4 oktober. Vid podiet kommer vi bland annat att hitta Jämtkrafts VD, Anders Ericsson. Framträdandet gör han dock i rollen som ordförande för Svensk Energi.
Med bakgrund av uttalandet Anders Ericsson nyligen bjöd på i Östersundsposten, så kan vi anta att många riksdagsmän är särskilt nyfikna på vad han har att säga.
Artikeln i ÖP hittar du här.
Vi har tidigare skrivit om Anders uttalande och reaktionen från en riksdagsman.
Morgan Fihn

Publicerad: 15 September 2011
Av: Morgan Fihn
ANNONS