Justerade regler för laxfisket i Säveån

På Säveåns fiskevårdsområdes årsstämma nyligen justerades reglerna för laxfisket i ån. (Foto: Svanthe Harström)

Sportfiskarna:
De nya informationsfoldrarna ”Säveåns laxfiske 2013” finns nu att ladda ner från Sportfiskarnas hemsida. Där hittar du även de nya reglerna.

På Säveåns fiskevårdsområdes årsstämma nyligen justerades reglerna för laxfisket i ån. I huvudsak rör fisket lax- och öringfisket i Säveån. Som exempel är mete efter exempelvis karpfisk fortsatt tillåtet på Sävedalsvattnet. De övergripande skillnaderna mot 2012 är följande:
– Endast en lax får behållas under perioden maj-juni. Fisket får därefter återupptas 1 juli.
– I Säveåns laxfiske får totalt högst två laxar behållas per fiskare och säsong. Därefter skall fisket avslutas.
– Endast en enkelkrok får användas på betet vid både spinn- och flugfiske under hela säsongen.
– Lax- och öringhonor är fredade under september månad och måste återutsättas.
Ni hittar foldrarna för både Jonseredsvattnet och Sävedalsvattnet här.
Kontakta Sportfiskarna för mer information. Direktnummer hittar du här.