Kajakkompass

När du sitter i en kajak med huvudet en meter över vattenytan, kan vågor, dimma och regn göra det svårt att hålla rätt kurs. Kompassen Silva 58 Kayak har gummistroppar med hakar som fästs i däckslinorna på kajaken. Du läser lätt av kursen utan att släppa paddeln tack vare de stora och tydliga siffrorna.

Cirkapris:                      550:-

Mer info:                      www.silva.se

Kajakkmompass

Kajakkompass