Kalkningen måste fortsätta

Erik Pettersson från SLU, menar att ett mål på pH 5,6 kan vara lite lågt.

Även om försurning och kalkning inte är den hetaste miljöfrågan idag, så är den fortfarande mycket viktig. I snitt krävs 12 år kalkning för att ett vatten skall komma tillbaka.
Varje år träffas Sveriges kalkhandläggare för att utvärdera sitt arbete. På årets träff redogjordes för resultaten av en studie som visar att det krävs omkring 12 års kalkning för att försurade vatten ska nå samma status som oförsurade referensvatten. Dessutom visar studien att det nuvarande generella pH-målet 5,6 är för lågt för öringbestånden, då det sannolikt ger för små marginaler vid surstötar.
Läs hela artikeln på Sportfiskarna.