Kartläggning av Kattegatt

Våra kunskaper om arternas utbredning i Kattegatt har tidigare varit otillräckliga. Därför har Fiskeriverket tagit fram kartor som visar livsmiljöer som kan vara viktiga för många fiskarter.
Kattegatt är ett av världens mest sönderutnyttjade hav. Torsken är på väg att utrotas och för många andra arter som tidigare varit vanliga är framtiden oviss. När man nu kartlägger vattnet ser man att artrikedomen ökar ju grundare man kommer.
Fiskeriverket betonar därför behovet av, vad man kallar, habitatbevarande åtgärder i Kattegatts grunda kustvatten.
Fan trot.
Du kan läsa mer HÄR
Anders Nicander

För inte särskilt länge sedan var Kattegatt ett lysande sportfiskevatten. (Foto: Anders Nicander)