Katastrof för fisket

Oljeolyckan i Mexikanska golfen hotar fiskens barnkammare och kan på sikt bli en katastrof för den omfattande sportfiskeindustrin i USA.
Sportfisket vid USA:s södra kust, från Florida, via Alabama, Mississippi, Louisiana till Texas är mycket omfattande. Både federala och delstaternas myndigheter har infört rejäla restriktioner för yrkesfisket, för att ge utrymme åt ett sportfiske som omsätter miljarder dollar.
Just nu sprutar tusentals ton med råolja ut ur det öppna borrhålet på havsbottnen och drivs av vindarna in mot land. När oljan når mangroveträsken vid kusterna kommer det att få förödande konsekvenser.
– Kusten är ovärderlig som yngelplats för skaldjur och fisk, säger WWF:s generalsekreterare Lasse Gustavsson.
Längs kusten finns tusentals och åter tusentals företag som är beroende av sportfisket. Dessa ser nu avbokningarna strömma in och – vad värre är – ser de kanske hela basen för sin verksamhet ryckas undan.
Svenne Andersson

Fiskeguiderna har all anledning att vara oroliga för framtiden. Hela basen för deras verksamhet kan ryckas undan. (Foto: Martin Falklind)

Fiskeguiderna har all anledning att vara oroliga för framtiden. Hela basen för deras verksamhet kan ryckas undan. (Foto: Martin Falklind)