ANNONS

Katastrofalt lagförslag

ANNONS

Just nu är ett förslag på en fiskevårdslag ute på remiss. Läser man sammanfattningen så ser det bra ut, men gräver man lite djupare hittar man tankar som bättre hör hemma i 1800-talets syn på jordens resurser.
I en så kallad portalparagraf till den myndighet som ska förvalta fiskeresursen skriver man ” Myndigheten skall verka för att vild fisk och vilda vattenlevande blöt- och kräftdjur nyttjas och förvaltas så att de uthålligt ger en god avkastning för yrkesfisket”. Just att man prioriterat ”god avkastning för yrkesfisket” har enligt alla ledande experter orsakat att 90 procent av världens fiskbestånd är överutnyttjade. Visserligen lägger man till några ord om ekologisk balans i lagförslaget, men sportfisket och fisketurismnäringen nämns inte.
Idag omsätter fisketurismbranschen lika mycket pengar som yrkesfisket. Sportfisket totalt omsätter mycket mer än pengar än yrkesfisket och det är över en miljon svenskar som skulle kunna tituleras sportfiskare.
I lagförslaget skriver man också om vikten av ett storstadsnära sportfiske för allmänheten. Samtidigt vill man inte låta allmänheten få förtur till fisken. Finns det inte biologiska skäl att stoppa ett fiske har yrkesfiske, husbehovsfiskare och sportfiskare samma rätt att fiska.
På allt fler ställen i världen inser man fördelen med att låta ett väl kontrollerat sportfiske nyttja vissa delar av resursen och ett väl kontrollerat och ekologiskt hållbart yrkesfiske nyttja andra. Som allt fler inser är Sverige alltjämt ett u-land när det gäller fiskepolitik. Yrkesfiskets rätt till god avkastning ställs fortfarande över alla biologiska, sociala och ekonomiska hänsyn. Lagförslaget kan glänsa med ord som fiskevård och hållbart nyttjande, men i slutändan är det samma skit i ny ”miljövänlig” förpackning.
Anders Nicander

God avkastning för yrkesfisket är det viktigaste enligt nytt lagförslag. (Foto: Anders Nicander)


Publicerad: 27 January 2011
Av: nicander
ANNONS