Klart med lag mot överfiske – kan bli vägledande

Ett isländskt företag ska ha mutat sig till fiskekvoter. Foto: Greenpeace

Det blir en allt större politisk medvetenhet kring problemen med överfiske och plastavfall. Nu är det klart med en ny lagstiftning som ska stoppa överfisket i Medelhavet.

Det är EU och alla 23 länder runt Medelhavet nu kommit överens om åtgärder för Medelhavet, som står under enorm press från just plastavfall och överfiske. Förhoppningen är att detta kan bli vägledande för fler havsområden.

– Det går att stoppa överfisket i Medelhavet. Men det kräver en ökad öppenhet i beslutsfattandet, och en begränsning av den mäktiga fiskelobbyns inflytande över besluten. Fiskeministrarna i EU:s ministerråd bär också ett stort ansvar att sätta fiskekvoterna på hållbara nivåer, säger Linnéa Engström MP) som varit förhandlare för EU-parlamentets del för nya regler om förvaltning av fiske i Medelhavet.

Det är organisationen ”Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet (AKFM) som sätter upp ramar för förvaltningen av fiskebestånd i det här området, och nu ska de åtgärder som man kommit överens också införas i EU-lagstiftningen, enligt ett pressmeddelande från Miljöpartiet.

Läs om problemen med försurning:

Fjällfisk hotas av försurning – här märks det nya skador