Klumpfisk i Hakefjorden

Klumpfisken simmade på meterdjupt vatten i Hakefjorden utanför Jörlanda. (Foto: Fredrik Aronsson)

Den mycket udda varelsen klumpfisk dyker då och då upp i våra vatten även om det är en ytterst ovanlig syn. När Fredrik Aronsson skulle ut med båten i helgen möttes han av en klumpfisk som till synes var på jakt på riktigt grunt vatten.
Hakefjorden är vattnen på insidan Tjörn och Fredrik gick ut med båt från Jörlanda när han mötte klumpfisken. Klumpfisken, som också kallas ”det simmande huvudet” efter sin säregna kroppsform kan bli hela fyra meter lång och väga 1100kg. Den äter främst av maneter men den äter även växter och småfisk. Utbredningsområdet är stort och den tycks kunna dyka upp lite varstans i Atlanten även om den är betydligt vanligare längre söderut än på våra breddgrader. 2006 fångades en klumpfisk på 478 kilo i trål på svenskt vatten.
Anders Nicander