ANNONS

Kommun köper tre kraftverk och återställer vattendrag

Rönne å nedanför Forsmöllan. Fotograf: Patrik Olofsson
ANNONS

Det var många fiskeentusiaster och andra miljövänner i Skåne som höll tummarna under tisdagen. Och visst blev det som de hoppades. Kommunfullmäktige i Klippans kommun beslutade nämligen att gå vidare med köpet av kraftverken i Rönne å – med planen att riva ut dem.

Rönne å är inte minst ett viktigt vattendrag för laxens reproduktion, men just nu hindras fisken av tre kraftverk på vägen upp mot Ringsjöarna. Kraftverken ägs av Skånska Energi Rönne å Kraft AB, men snart blir det alltså Klippans kommun som tar över dem. Klippans kommun kommer söka tillstånd för att riva kraftverken i Mark- och miljödomstolen. Detta innebär också en omfattande dialog med markägare och andra intressenter. Innan Mark- och miljödomstolen beviljar tillstånd ska kommunen också i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och teknisk beskrivning visa att arbetet kan genomföras säkert och miljövänligt.

Projektet finansieras av Klippans kommun, Naturvårdsverket och naturskyddsföreningens miljöfond. Målsättningen är att få ett ännu mer attraktivt besöksmål för såväl invånare som turister.

– När kommunen väl tagit över verken kan vi fokusera på det väsentliga, att återställa forsmiljöerna och öppna upp ån för lax, ål och andra fiskar. Vi återskapar därmed en miljö man normalt inte hittar i södra Sverige och som sannolikt blir intressant för sportfiskare och andra besökare från när och fjärran, säger kommundirektören Tomas Rikse på kommunens hemsida.

Läs mer om Rönne å:

Rönne å kan bli eldorado för laxfiskare

Publicerad: 20 December 2018
Av: Anders Lundin
ANNONS