Kommun sänkte sjö igen – mängder av döda musslor

Stränderna är återigen torrlagda vid sjön Hultebräan.
ANNONS

Nu har det inträffat igen. Den hårt prövade sjön Hultebräan i Nybro kommun har tömts på så mycket vatten att det ligger döda musslor på de torra stränderna.

– Det är förfärligt. Kalmar kommun gör så här varje år, säger en besviken Catarina Bentsrud som bor nära sjön.

Hultebräan har normalt ett omfång på 194 hektar, men efter den torra sommaren så är den betydligt mindre på grund av att flera miljoner kubikmeter vatten försvunnit.

Hultabräan är en artrik sjö med ett rikt fågelliv. Det har varit Kalmar kommuns vattentäkt sedan mitten på 1960-talet, och kommunen har höjt och sänkt vattennivån efter behov. Vattnet leds från Hultebräan via Nybroåsen och Yxne-berga.

– Enligt vattendomen får de sänka sjön med drygt 5 meter, men redan vid några meter blir stränderna torrlagda, med följd att bland annat mängder av dammusslor dör. Och var ska exempelvis gäddorna hålla till att leka när vikarna är tomma på vatten? frågar sig Catarina Bentsrud.

Hon uppmanar nu ansvariga på Kalmar kommun att åtgärda problemen en gång för alla, i synnerhet eftersom det är Nybro kommun som främst drabbas.

Läs även om det allvarliga läget för flodpärlmusslan:

Alarmerande läge för flodpärlmusslan på flera håll

Publicerad: 10 November 2018
Av: Anders Lundin
ANNONS