Koppar från laxodlingar väcker oro

Minst 11 ton lax har dött av algerna som drabbar norska odlingar. Foto: Eva B Thorstad

Stora mängder koppar har uppmätts i norska fjordsystem i Hordaland. Värst tycks situationen vara i Radfjorden. Undersökningar visar att föroreningen är kopplade till laxodlingar i området som använder koppar för att rengöra kassarnas nät.

Laxodling i öppna kassar utgör allvarliga hot mot havets miljö. Övergödning, spridning av laxlus och genetisk utarmning av vilda bestånd är några exempel. Men även utsläpp av koppar kan få allvarliga konsekvenser för det marina livet. Därför tas situationen i Hordaland, där flera fjordar uppvisar oroväckande höga nivåer, på största allvar. Mest bekymrande är utvecklingen i den nio kilometer långa Radfjorden. Miljön där blir allt sämre och mätningar visar att kopparnivåerna har ett klart samband med fjordens fyra laxodlingar.

Landshövdingen i Hordaland är bekymrad och Fiskeriministern Per Sandberg har ombetts att i Folketinget kommentera situationen.

Läs mer här.

Hans Hällman