Kräftan sprider sig

De marmorkräftor som hittades i Märstaån bär inte på det virus som orsakar sjukdomen White-Spot-Disease. (Foto: Thorbjörn Hongsolo/SVA)

De marmorkräftor som påträffats hitintills i Sverige har efter undersökningar av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visat att de inte varit smittobärare utav viruset som orsakar White-Spot-Disease. Sjukdomen skulle påverka vårt svenska vatten oerhört negativt.
– Det är viktigt att åtgärder sätts in snabbt och att berörda grupper samarbetar och har samma mål om vi ska kunna stoppa en eventuell spridning, säger Sofia Brockmark, utredare på HaV.
Proverna på kräftorna i Märstaån var negativa men oron bland myndigheter och andra organisationer såsom SVA och HaV är stor. Marmorkräftan kan enligt forskare hunnit sprida sig över en större yta, via Märstaån, till Mälaren och stora delar av Stockholms vattendrag.
– Det är självklart positivt att marmorkräftorna inte bär på exempelvis White-Spot-Disease. Om det viruset kom ut i svenska vatten skulle det kunna ge mycket stora konsekvenser i våra bestånd av bland annat kräfta, hummer, krabba och havskräfta, säger Sofia Brockmark på HaV.
Marmorkräftan, som skimrar i grönt, förökar sig genom jungfrufödsel. Vilket innebär att befruktning inte är nödvändig för dess spridning, en hona kan således få till ett helt bestånd på snabb tid. Marmorkräftan är också tåligare än vår numera inhemska signalkräfta.
– Det skulle vara ett allvarligt hot mot våra inhemska kräftor och den biologiska mångfalden om den kom in i vårt ekosystemen, säger Sofia Brockmark, utredare vid HaV.
Snabba insatser behövs således och en del av dessa insatser är som sagt provfiske.
– Om det visar sig att de spridit sig kommer man  försöka utrota den, även snabbt begränsa vidare spridning genom fysiska hinder som dammluckor.
Läs mer om marmorkräftan samt smittospridningen på www.havochvatten.se.
David Dalqvist