Kraftbolag KO-anmäls

Får kraftbolagen kalla energin från sina vattenkraftverk förnybar?

Det är de nya reglerna i ISO 14021-systemet som gör att Älvräddarnas ordförande Christer Borg nu anmäler tre företag till konsumentombudsmannen (KO) för vilseledande marknadsföring. De tre är Vattenfall AB, Fortum AB och Eon.
ISO 14021 är ett frivilligt system som används i hela Europa och som Konsumentverket och KO använder i Sverige för att bedöma hur företag använder miljöargument i sin marknadsföring. I de nya reglerna som blev färdiga i somras beskrivs att vattenkraft bara får kallas förnybar om den produceras i enlighet med hållbarhetskriterierna.
Eftersom ISO använder de begrepp som Brundtlandrapporten lade fram på nittiotalet, samma grund som vår svenska miljölagstiftning också baseras på, anser Christer Borg, ordförande i Älvräddarna, att svensk vattenkraft generellt inte kan kallas förnybar.
– Hållbar utveckling enligt Brundtland grundar sig på tre ben, en verksamhet ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar för att vi ska uppnå en hållbar utveckling. Det är ett system som används i hela Europa och det är normativt för begreppet ”hållbar utveckling”. Eftersom 97 % av de svenska vattenkraftverken inte har tillstånd för sina verksamheter som baseras på miljöbalken kan man inte säga att dessa verksamheter är hållbara, säger Christer Borg.
Christer anser att vandringshinder och stor dödlighet i turbiner för fisk är exempel på de problem som finns i dessa 97 procent, som aldrig prövats enligt miljöbalken.
– Problemen är alltså helt kopplade till de ålderdomliga tillstånd med vilken verksamheterna bedrivs, allt med riksdagens och regeringens goda minne.
Om vi kan få bort det falska begreppet om ”förnybar el” kopplat generellt till vattenkraftsproduktion vore mycket vunnet, avslutar Christer som tror att målen i KO kommer att avgöras till nackdel för kraftbolagen.
Vill du ladda ner Älvräddarnas KO-anmälan? Klicka här. (Komprimerad fil)
Här kan du läsa mer om vattenkraft och dess effekter på miljön.
Morgan Fihn