ANNONS

Kraftbolag sviker ålen

ANNONS

Skånska Energi vill inte längre betala för åltransporter förbi kraftverken. Därmed riskerar den utvandrande ålen att malas till fiskfärs i turbinerna.
– Hade det inte varit för deras tre kraftverk hade det här problemet inte funnits. Då hade ålen fritt vandrat ut i havet, säger Johan Wagnström, fiskeridirektör i Skåne.
Skånska Energi har tidigare åtagit sig att finansiera transporterna av ål från Ringsjön, förbi det nedersta kraftverket vid Stackarp. Ålen har fångats och transporteras av Ringsjöfisk. Hittills har cirka 1000 kilo ål flyttats. Men för några veckor sedan meddelade Skånska Energi att man inte längre tänker betala.
– Nu försöker vi hitta någon annan som är villig att betala för transporterna. Jag tycker inte det är rätt använda skattepengar för en sådan här åtgärd. Kostnaden ska bäras av de som äger kraftverken och tjänar pengar på dem, säger Wagnström som också uttrycker sin stora tacksamhet över att Ringsjöfisk fortsätter med transporterna, trots att de inte vet om de får betalt eller inte.
Svenne Andersson

Kraftbolaget vill inte betala för att könsmogna ålar transporteras förbi kraftverken för att oskadda kunna nå havet.

Publicerad: 05 May 2011
Av: Fiskejournalen
ANNONS