Krafttag mot läkemedel i svenska vatten

Läkemedelsrester som når naturen kan skada fisk och andra djur.

Regeringen vill se en minskning av läkemedelsrester i svenska vattendrag. Därför ger man nu på bidrag för tekniska investeringar som förbättrar reningen av avloppsvatten. 

Läkemedel är ofta svåra att bryta ner och kan nå miljön på flera sätt, bland annat via avlopp och ineffektiva reningsverk. När de väl nått naturen kan de leda till beteendeförändringar hos fisk, vilket i sin tur påverkar fortplantning och överlevnad. Studier i anslutning till reningsverk har även visat att rester från p-piller kan påverka könsfördelningen hos flera arter. Därutöver kan läkemedelsrester leda till antibiotikaresistens.

Problemen har bidragit till att regeringen nu satsar 45 miljoner kronor till bidrag för tekniska investeringar som renar vatten från läkemedelsrester i avloppsanläggningar. Nästa år höjs bidragspotten till 50 miljoner och år 2020 kommer 70 miljoner att delas ut. Stödet kan sökas av kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund.
− Läkemedelsrester som kommer ut i miljön från bland annat avloppsreningsverk kan leda till oacceptabla miljöeffekter och bidra till en ökad antibiotikaresistens. Regeringen vill med hjälp av bidraget driva på införandet och utvecklingen av tekniken så att vi snabbare kan lösa problemet, säger miljöminister Karolina Skog.

Läs mer här.

Hans Hällman