Kraftverksdamm i Amazonas stoppas

Sötvattensdelfinen är en av alla arter som är glad över att dammbygget inte blir av.

Greenpeace har hjälpt till att stoppa en kraftverksdamm i Amazonas som skulle blivit lika stor som Gotland.
Många av världens största floder, tusentals fiskarter och därmed mångas matförsörjning, hotas idag av kraftverksutbyggnader i Sydamerika, Asien och Afrika.

Detta folk har kämpat i 30 år för att stoppa dammbygget och slippa översvämmas.

En damm längs Tapajofloden skulle blivet lika stor som Gotland och helt ödelägga Munduruku-folkets boplatser. Detta folk har kämpat i 30 år för att stoppa dammbygget. Nu är kampen vunnen! Tack vare den internationella uppmärksamhet som Greenpeace hjälpt till att skapa, har företagen nu sagt nej till dammbygget.
Detta visar att det är möjligt att påverka även de största projekt med ideella krafter.