Krav på Lövin – kan hon rädda Östersjötorsken?

– Det ska inte löna sig att fuska, säger Miljöpartiets Isabella Lövin. Foto: FN

Hon skrev den uppmärksammade boken ”Tyst hav – jakten på den sista matfisken”. Nu är Isabella Lövin utsedd till Sveriges miljöminister. Nu finns det både krav och förväntningar på henne att hon ska rädda den krisande Östersjötorsken.

Det är stiftelsen BalticSea2020 som skriver en debatt på Svenska Dagbladet, där de radar upp flera insatser som måste göras för att fisket i Östersjön ska bli hållbart.

”Nästa år, 2020, ska EU leva upp till sina egna lagar, fördrag och löften om god ekologisk status på havsmiljön och ett hållbart fiske. Det kommer att krävas hårt arbete och radikala beslut under 2019 om EU:s politiker och tjänstemän ska kunna infria sina utfästelser, inte minst när det gäller Östersjön”, skriver debattörerna.

De hoppas nu att Isabella Lövin ska leva upp till förhoppningarna i egenskap av miljöminister, med direkt ansvar för hur Sverige och EU uppnår målen för havsmiljön. De uppmanar också Sveriges nya landsbygdsminister, Jennie Nilsson, att ta befälet över fiskepolitiken och skrida från ord till handling kring fiskekvoterna.

”För att rädda östersjötorsken och uppnå EU:s mål måste det politiska arbetet få en helt annan inriktning, annars kan torsken i Östersjön gå förlorad för alltid”, konstaterar Björn Carlson (ordförande BalticSea2020) Ragnar Elmgren (professor, styrelseledamot BalticSea2020) Per Larsson (professor, styrelseledamot BalticSea2020) och Conrad Stralka (verksamhetschef BalticSea2020).

Hela debattartikeln hittar du här!

Läs om makrill-larmet:

Forskare slår larm – makrill inte hållbart fiskad längre