Kylslagen öringpremiär

Håglösa fiskar – och håglösa fiskare. Så kan man enkelt sammanfatta de sydsvenska öringpremiärer som, trots allt, genomfördes i går. Räknat i antal landade fiskar blev resultatet mycket klent.
Traditionen trogen var det några fiskearrangörer som genomförde sedvanlig öringpremiär i sydsvenska åar i går, den 1 mars. I en del vattendrag omöjliggjorde isen allt annat än isfiske, men där det var öppet prövade en skara tappra spösvingare att försöka lura köldstela öringar.
”PS…korven var god”, sammanfattar Bengt på Varuhallen-Hobby i Ängelholm fiskepremiären i Rönne å. En beskrivning som täcker in premiärresultatet i de flesta åar vi fått rapporter från.
Från Nissan rapporterar Hans Schibli att det fanns en del fiskare vid ån, men att fångstresultatet var mycket klent. Detsamma tycks gälla Lagan där det blev ett fåtal öringfångster. Men isen har flyttat nedströms, så nu är det öppet vatten till Revet.
Hur det ska gå i övriga åar är osäkert. Vinterkylan har återvänt till Sydsverige och den gångna natten kröp kvicksilvret på nytt under –5. Meteorologerna säger att det skall fortsätta så hela veckan och då lär det bli klent med öringfiske.
Svenne Andersson