Länge leve fisken – här är flera satsningar i våra vatten

Nytt liv i bäcken! Här är det Länsstyrelsen i Jämtland som tillsammans med Sportfiskarna och deras skolbäcksprojekt lägger ut lekgrus i Gimåns vattensystem. Foto: Länsstyrelsen Jämtland
ANNONS

Parallellt med skandalerna i våra vattendrag som Fiskejournalen rapporterat om så sjuder det av liv inom fiskevården. Nya generationer av exempelvis lax och öring ska få en smakstart på livet – och Testeboån är ett kristallklart exempel.

Från norr till söder i riket genomförs det nu projekt för att förbättra fiskens livsmiljöer och dess förutsättningar för reproduktion.

Här är några exempel: 
1) I Hans Lidmans legendariska Svartå, nämligen Mållångsboån, arbetar Sportfiskarna för fullt med att återställa miljön. Bland annat har nyligen 130 ton lekgrus återförts med hjälp av helikopter. Läs om det projektet här!

2) På Öland får abborre, gädda och olika karpfiskar draghjälp genom att en kustnära lek- och uppväxtplats återuppstått. Där är det Sportfiskarnas Kalmarkontor som har återskapat en fri vandringsväg till en fyra hektar stor lagun. Läs om det arbetet här!

3) Vid Augerum utanför Karlskrona håller Lyckebyån på att få en rejäl och behövlig ansiktslyftning. Stora stenblock, som en gång tagits bort, rullas tillbaka till Lyckebyån, allt till gagn för såväl fiskar som flodpärlmusslor. Det kan du läsa om här. 

SKA VANDRA UPP 2 000 LAXAR
4) En annan uppmärksammad och för många högintressant satsning handlar om Testeboån. Där fanns det ingen lax alls för 30 år sedan, men genom ett idogt arbete har fiskevårdsföreningen lyckats få laxen att hitta dit igen. 2019 var faktiskt ett rekordår med över 400 laxar som vandrade upp, och denna säsong skapas helt nya lekområden för laxen.
– Om 10 år är vi på topp – det är målet. Då skall det vandra upp 2000 laxar och öringar i Testeboån, säger fiskevårdaren Bernt Moberg till SVT. Här kan du se ett inslag om arbetet vid Testeboån.

5) I Jämtland pågår det flera restaureringsåtgärder i samband med exempelvis projektet Strömfiskelyftet. Flera av Jämtlands vattendrag rätades och rensades hårt i samband med att det skulle flottats timmer i dem, och nu grävs det i flera åar för att återskapa en mer naturlig dynamik. Här kan du se filmklipp och bilder från det arbetet!

Bra jobbat alla inblandade, säger vi på Fiskejournalen!

Publicerad: 10 september 2020
Av: Anders Lundin
ANNONS