Länsstyrelse i Skåne ska stoppa invasiv dammväxt

Vattenkrassulan kan sprida sig snabbt och ta över en damm. Foto: Länsstyrelsen i Skåne

En snabbväxande, invasiv art hotar dammarna i Skåne. Nu väljer länsstyrelsen att direkt vidta åtgärder.
Den första vilda växtplatsen för vattenkrassulan har nyligen upptäckts i Sverige. Vattenkrassulan är en populär växt att ha i trädgårdsdammar men nu har den också hittats i en dagvattendamm i Helsingborgsområdet Berga. Anledningen till att det oroar länsstyrelsen i Skåne är att växten, som kommer från Australien och Nya Zeeland, får extrem snabb tillväxt utanför sitt vanliga utbredningsområde och därför kan skada ekosystemet. På grund av det ska nu länsstyrelsen i Skåne omedelbart ta bort växten, innan den sprids vidare. Arbetet inleds måndagen den 7 november.

Anton Rosander