Länsstyrelsen informerar om lax i Vättern

ANNONS

laxutsättning i vättern

Sedan 40 år tillbaka sker kontinuerliga utsättningar av lax i Vättern med syfte att kompensera fisket för bortfallet av en nedströmslekande öringstam som slogs ut i början av 1900-talet. Detta till följd av utbyggnaden av vattenkraften i Motala ström.

Länsstyrelserna runt Vättern, det vill säga Jönköping, Västra Götaland, Örebro och Östergötland, ansvarar gemensamt för utsättningarna av lax i Vättern. Det finns ett stort intresse kring detta och man får ofta frågor i ämnet.
Nu publicerar länsstyrelserna runt Vättern en webbsida med svaren på de vanligaste frågorna. Du får också veta bakgrunden till laxutsättningarna.
”Vår förhoppning är att denna information om utsättningarna ska besvara en del av de funderingar kring utsättningarna som finns runt sjön.” skriver man på sin sajt.”
Här hittar du webbsidan.
Morgan Fihn

Relevanta produkter från vår fiskebutik:

Publicerad: 20 November 2013
Av: Morgan Fihn
ANNONS