Länsstyrelsen säger ja till att spränga dammar

Länsstyrelsen har sagt ja till att fem bäverdammar ska få sprängas i länet. (Foto: Morgan Fihn)

Länsstyrelsen har sagt ja till att fem bäverdammar ska få sprängas i länet. (Foto: Morgan Fihn)

Enligt Jaktjournalen har Länsstyrelsen i Västerbotten gett tillstånd till sprängning av fem bäverdammar. Tre av dessa ligger i Pyltbäcken nedströms Ekorrsele i Vindelns kommun.
Tidningen rapporterar att bäverdammarna gjort att stora lek- och uppväxtområden för öring torrläggs vid låga vattenflöden under sommaren. Problemet har även observerats i Robertsfors och i Dorotea kommuner, där bäverdammar kommer att sprängas.
I samband med borttagning av dammarna kommer bäverjakt att bedrivas.
Läs mer här.