Larmnummer för laxfiskare

Med hjälp av 100 000 laxfiskare kommer Norge att få en mycket bättre rapportering av angrepp av laxlus och om rymda odlingslaxar. Systemet är nu igång.
Bakom initiativet finner man Norske Lakseelver, Veterinærinstituttet samt Norges Jeger- og Fiskerforbund. Systemet bygger på att laxfiskare ute från älvarna ska skicka ett sms eller mms till en speciell rapportcentral. Om det kommer larm om att laxarna är kraftigt lusangripna, eller att andelen odlingslax ökar kraftigt, ska myndigheterna kunna agera snabbt.
– Det är viktigt att alla bidrar till arbetet med att tillvarata de vilda laxfiskarna och genom det här initiativet har i alla fall era organisationer visat att ni tar ansvar, sade statssekreteraren Heidi Sørensen från Miljøværnsdepartementet, när larmcentralen presenterades.
Projektet har naturligtvis en hemsida där man kan få information om hur man bär sig åt för att rapportera; www.fiskealarmen.no.
Svenne Andersson

Ketil Skar från Veterinærinstituttet och Heidi Sørensen från departementet var positiva till projektet. (Foto: Anne-Mette Kirkemo - Veterinærinstituttet)

Ketil Skar från Veterinærinstituttet och Heidi Sørensen från departementet var positiva till projektet. (Foto: Anne-Mette Kirkemo - Veterinærinstituttet)