Läs på om vattenkraft

Att det behövs åtgärder för att förbättra ekologin runt våra kraftverk, verkar de flesta parter vara överens om. (Foto: Niklas Egriell/Havs- och vattenmyndigheten)

Att det behövs åtgärder för att förbättra ekologin runt våra kraftverk, verkar de flesta parter vara överens om. (Foto: Niklas Egriell/Havs- och vattenmyndigheten)

Vattenkraft är en av de största källorna till påverkan på den ekologiska statusen i våra vatten. För att skydda ekosystemen behövs anpassning. Nu släpper Havs- och vattenmyndigheten (HaV) en litteratursammanställning om hur vattenkraften påverkar vattenmiljöerna.
Arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten har visat att fysisk påverkan är det vanligaste vattenmiljöproblemet (European Environment Agency 2012). Inom detta område är vattenkraften en av de största påverkanskällorna.
Nu erbjuder HaV intressant fördjupningsläsning på området. Detta i en rapport, som är en litteratursammanställning av vattenkraftens påverkan på hydromorfologin och ekologin i framförallt vattenmiljöer.
Författare till rapporten/litteratursammanställning är:
Ingemar Näslund, Länsstyrelsen i Jämtlands län
Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten
Jakob Bergengren, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Ladda ner rapporten som PDF här.
Läs tidigare notiser om vattenkraft.
Morgan Fihn