Låt fisken stanna i vattnet

Kroka loss samt återutsätt varsamt.

Kroka loss samt återutsätt varsamt.

De allra flesta sporfiskare släpper fisk som inte håller måttet. Men ska man återutsätta en fisk måste den hanteras varsamt.

Öringfisket är i full gång längs våra kuster men många fiskar som fångas är för små eller i så dålig kondition att de inte är något att behålla till mat. Ska man släppa sin fångst ska man ge den en rimlig chans att överleva. En fisk som tas upp på stranden för att mätas eller för att kroken ska lossas kommer med all säkerhet att skadas. Fisk som man klämmer över huvud, gälar och buk riskerar att dö av inre skador. Till och med en alltför intensiv beröring kan skada en fisk. Allra bäst är att använda en knutlös håv och att aldrig lyfta en fisk som ska återutsättas ur vattnet. En kroklossare eller peang gör lossandet av kroken säkrare och man behöver aldrig ta i fisken. Trötta heller inte fisken mer än nödvändigt utan landa den så fort den låter sig ledas till håven.

Anders Nicander