Laxar DNA-testas

ANNONS

Skånska laxar DNA-testas för att kontrollera eventuell beblandning med hallänska laxar. (Foto: Svanthe Harström)

Har skånska Rönne å en egen laxstam – eller är den uppblandad med halländska laxar? För att få svar på den frågan ska 150 laxungar DNA-testas.
Det är inte långt från Rönne ås mynning till de hallänska älvarna, så det finns en betydande risk för felvandrare. Dessutom har vid något tillfälle halländsk lax planterats ut i ån.
För att få svar på om Rönne å fortfarande har en egen laxpopulation har därför forskarna klippt en liten bit av analfenan på laxungarna. Förhoppningsvis ger DNA-analysen svaret att Rönne å fortfarande har en egen laxstam.
Svenne Andersson

Publicerad: 18 October 2011
Av: Morgan Fihn
ANNONS