Laxen ökar i Vänern och Klarälven

Enligt tillgänglig fångststatistik ökar andelen lax i Vänern och Klarälven. (Foto: Jan Hagman)

Enligt tillgänglig fångststatistik ökar andelen lax i Vänern och Klarälven. (Foto: Jan Hagman)

Under de år Sportfiskarna drivit ett projekt för fångstrapportering från sportfisket i Vänern och Klarälven har andelen lax i fångsterna tydligt ökat gentemot öringen. Resultatet redovisades på ett informationsmöte i Karlstad torsdagen 6 mars. Detta skriver Sportfiskarna i ett pressmeddelande.
– Under 2011 och 2012 var andelen lax i de rapporter vi fått in 37-38 procent, och nu under 2013 var det 54 procent lax vilket är en markant ökning, säger Peter Belin, projektledare på Sportfiskarna region Värmland.
Resultaten från 2013 baseras på 1650 laxar och öringar. Fångsterna i Klarälven visar på samma sak där sportfisket i Forshagaforsen gav 254 laxar och 20 öringar. I avelsfisket som sköts av Fortum fångades 2710 laxar och 1517 öringar vilket är en stor skillnad mot 2012 då det fångades 764 laxar respektive 1752 öringar.
– Vi har fått in fångstrapporter från tolv trollingtävlingar under 2013 och en del från frivilliga rapportörer, men det är tyvärr inte alla sportfiskare i Vänern som vill rapportera sina fångster. Mer fångstrapportering skulle ge ett ännu bättre underlag för forskning och förvaltning av lax och öring, fortsätter Peter Belin.
Fisken som fångas i Vänern och Klarälven kommer både från utsättningar samt från naturlig reproduktion i Klarälvens övre delar. Det krävs noggrann analys och en fortsatt fångstdatainsamling för att kunna ge säkra svar på varför andelen lax ökat i fångsterna.  I Sportfiskarnas fångstdataprojekt för Vänern och Klarälven ingår en referensgrupp med bland annat forskare från SLU och Karlstad universitet.