Laxen ska kunna stiga i Dalälven

Ska det också i framtiden gå att fånga lax i Mörrumsån? Ett kommande beslut från Miljödomstolen kan få betydelse för åns framtid. Foto: Padraic, Flickr

I torsdags höll Nedre Dalälvens fiskeprojekt, som samlar flera organisationer, stormöte i Gysinge. Målet: Att lax och öring ska kunna ta sig förbi fler kraftverk i Dalälven, skriver P4 Gävleborg.
Lax och öring som vill vandra uppåt hindras tidigt i Nedre Dalälven, det första vattenkraftverket kommer redan vid Älvkarleby kraftstation. Men längre upp finns de attraktivaste lekområdena och målet är att fiskarna ska kunna ta sig dit. Enligt Sveriges radio ska länsstyrelsens projekt Liv laxfiske, om ett år, lämna en rapport om vad som krävs för att få lax i forsarna högre upp i Nedre Dalälven. I projektet tar de ett helhetsgrepp på älven, från kusten upp till Näs, utanför Avesta.
Men hur ska de lyckas med sitt mål?
– Ja, till exempel genom att bygga omlöp. Omlöp som går runt kraftverket och ger mer naturlika fiskvägar, säger projektledaren Anna Hagelin, från länsstyrelsen Gävleborg, till P4 Gävleborg.

Anton Rosander