Laxen tillbaka i Kävlingeån

Laxyngel har påträffats långt upp i Kävlingeån.
ANNONS

Bland sportfiskare är Kävlingeån mest känd för sina rekordstora gäddor – men sedan några år börjar ån även bli intressant som hemvist för laxfiskar. Först öring och nu också lax.

Kävlingeån, som kallas Lödde å i nedre delen av sitt lopp, avvattnar Vombsjön och rinner genom ett tättbefolkat jordbrukslandskap. Genom åren har ån fått ta emot mängder med gifter, föroreningar och övergödning. Det finns dessutom ett flertal gamla vattenmöllor och småkraftverk längs ån. Allt har samverkat till att laxfisken fört en tynande tillvaro i ån, som i stället blivit känd för sitt fina gädd- och abborrfiske.
Idogt fiskevårdsarbete har dock medfört att även laxfisken kommit tillbaka i ån. Sedan några år leker havsöringen regelbundet i ån och nu har även laxen hittat tillbaka. Vid provfiske har laxyngel påträffats långt upp i systemet. Troligen handlar det om felgångare från andra vattensystem, knappast om att den gamla stammen av kävlingeålax återvänt.

Publicerad: 05 October 2015
Av: Fiskejournalen
ANNONS