Hybrider konkurrerar ut vilda laxyngel

Laxyngel kan stöta på många utmaningar, bland annat hybridyngel. (Foto: Stefan Larsson)

Norska forskare larmar återigen hur den odlade laxen påverkar de vilda beståndet negativt. Studier visar nu att yngel från vildlax har mindre chans att överleva när de tvingas konkurrera med korsningar av odlingslax/vildlax.

Forskningen kring förhållandena mellan hybrider och vildlax har genomförts via Norsk institutt for naturforskning, och resultaten publiceras bland annat på forumet Forskning.no.

Att rymningsfisk från odlingar har påverkat det norska laxbeståndet genom reproduktion är känt sedan tidigare. Studier i bäckar visar nu också att yngel från sådana korsningar är ett hot mot det vilda beståndet. Hybriderna har nämligen visat sig vara mer dominanta och aggressiva, och innebär således att de skaffar sig övertaget i habitat där de konkurrerar med ren vildlax. Detta här särskilt stor betydelse direkt efter att de lämnat grusmiljön och gör anspråk på större revir. Slutsatsen är alltså att detta är ett påtagligt hot mot den norska vildlaxen.

Här kan du läsa hela artikeln:

Läs om insatserna för att rädda den svenska vildlaxen:

Snart kan alla laxfällor vid Vindelälven vara inlösta

 

Publicerad: 19 January 2019
Av: Anders Lundin