ANNONS

”Laxkvoten för Östersjön får inte höjas”

ANNONS

laxkvoter i östersjön för 2014
Det finns inte utrymme för någon som helst ökning av befintlig kvot om man vill skydda vildlaxstammarna, menar Glenn Douglas från Sportfiskarna. (Foto: NWCouncil/Creative Common Share alike 3.0)

Sportfiskarna:
Internationella havsforskningsrådet (ICES) har nyligen gått ut med råd för laxkvoten 2014. Ett beslut om fiskekvoterna för 2014 fattas senare i år av EU:s ministerråd.
– Då ministerrådet tyvärr alltid har överskridit forskarnas kvoter är det nu oerhört viktigt att de inte beslutar om en ökning av laxfisket i Östersjön. Kvoterna behöver i stället sänkas då vi har ett stort problem med en systematisk dold fångst av lax som registreras som havsöring i främst Polen, kommenterar Glenn Douglas Sportfiskarna Region Norr.
ICES föreslår nu en fångstkvot för lax i Östersjön på 78 000 laxar för 2014, för 2013 var den förslagna kvoten 54 000 laxar. Ministerrådet beslöt dock om en fångstkvot på hela 108 762  laxar för i år. Råden från ICES är årligen återkommande och är ett centralt underlag för de beslut om fiskekvoter som EU:s ministerråd fattar i slutet av året. Ministerrådet överskrider i regel de rekommenderade kvoterna, vilket är helt ohållbart ur ett bevarandeperspektiv.
– Vi kommer att träffa ansvarige minister Eskil Erlandsson som företräder Sveriges fiske i Ministerrådet och påtala vikten av att strikt hålla sig till forskarnas råd och minska laxkvoten till 78 000 laxar och samtidigt se till att den polska falskrapporteringen stoppas. Det finns inte utrymme för någon som helst ökning om man vill skydda vildlaxstammarna, avslutar Glenn Douglas.

Publicerad: 11 July 2013
Av: Morgan Fihn

Intressanta fiskeprylar från vår butik:

ANNONS