Laxsjukdom i Norrlandsälvarna

En lax med UDN-liknande hudskador. De gula markeringarna visar typiska skador. (Foto: Eva Jansson, SVA)

Det är med största sannolikhet laxsjukdomen UDN som drabbat laxarna i Torneälven och andra norrländska älvar. UDN brukar återkomma och forskarna har inte riktigt kläm på sjukdomen och dess orsaker.

– Under sommaren har vi fått in rapporter om svampangripna och döda laxar, främst i Torneälven. Jag bestämd mig för att kontakta SVA för vägledning om insamling av prover, säger fiskeribiologen Stefan Stridsman vid länsstyrelsen i Norrbotten.
Proverna som skickades till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) visade att laxarna bar på hudsjukdomen Ulcerös dermal nekros, UDN.
– Det är dock svårt att få en fullständig bild av varför det finns en ökad sjuklighet hos laxen i älven, fler komponenter än UDN kan vara inblandade säger t f statsveterinär Charlotte Axén vid SVA.
UDN försvagar huden och slemskiktet hos laxarna, vilket banar väg för svampangrepp. Det är alltså svampen som dödar laxen, inte hudsjukdomen i sig.
Tidigare utbrott av UDN i svenska älvar har efter ett tag avklingat av sig självt.

Svenne Andersson