Laxväg i Säveån

Nu är det klart – laxen kommer att kunna vandra förbi Hedefors kraftverk och vidare upp i Säveån. I dag beslutade Lerums kommunfullmäktige att ge klartecken till byggandet av ett omlöp förbi kraftverket.
Striden om kraftverket i Hedefors har gamla anor – i den senaste omgången har förhandlingarna pågått sedan 2005. I ena ringhörnan har man hittat Lerums fjärrvärme, det kommunägda bolag som äger kraftverket och i den andra fiskeintressena, företrädda bland annat av länsstyrelsen och Sportfiskarna. I fjol bröt förhandlingarna samman och miljödomstolen beslutade att något omlöp inte behövde byggas.
Beslutet överklagades förstås och för några månader sedan gav Miljööverdomstolen prövningstillstånd.
Inför risken att förlora i Miljööverdomstolen så blev det nya diskussioner i Lerum. I dag behandlades frågan i kommunfullmäktige och där blev beslutet att kommunen backar från sitt tidigare nej och ger Fjärrvärmebolaget tillstånd att teckan avtal om ett omlöp. Förhoppningsvis tecknas avtalet redan den här veckan och då kan byggnadsarbetena komma igång redan nästa sommar. 2013 kan lax och öring få tillgång till två kilometer lekbottnar uppströms Hedefors.
Svenne Andersson

Kommunfullmäktige i Lerum har sagt ja till ett kraftverk i Hedefors.