Lekvandrande lax hindras – Älvräddarna ryter till

Nej, den nationella planen duger inte, anser Älvräddarna. Här Hednäs kraftstation i Åbyälven, där fisk hindras från att ta sig vidare.

Älvräddarna uppmanar nu alla som har avtal med Skellefteå Kraft att byta elleverantör. De har nämligen ledsnat på företagets förehavande i Åbyälven, där stigande lax vid Hednäs kraftstation hindras från att nå sina lekområden.

Så här skriver Älvräddarna på sin hemsida, efter att medlemmarna i Älvräddarna Pite- och Åby Älvdal varit där och uppmärksammat problemet.

”I flera dagar har nu vatten släppts i spillfåran. Vi fick första larmrapporten i fredags. Samtidigt är flödet i fisktrappan mindre än vanligt. Turbinen är helt avstängd och denna driver normalt sett en stor del av utströmmen i kanalen som leder till trappan. Sammantaget är utströmmen i ”trappkanalen” nästan obefintlig. Detta resulterar i att lekvandrande fisk väljer strömmen i spillfåran, som är betydligt kraftigare. Just när det är tid för lek lockas alltså en stor mängd lax och öring att ta ”fel” väg och blir stående nedströms dammen. De här fiskarna, från ett redan hårt brandskattat bestånd, får nu aldrig chansen att nå sina lekområden. De går en trolig död till mötes när luckorna stängs.”

Läs mer om bojkottuppmaningen av Skellefteå Kraft på Älvräddarnas hemsida, där du även kan se en filmsnutt på stor fisk som kämpar förgäves med att ta sig upp i spillfåran vid Hednäs kraftstation (se bilden här intill).