ANNONS

Levande betesfisk – vad gäller?

Får man fiska med levande betesfisk?
ANNONS

För ett tag sedan publicerade vi en artikel där vi beskrev abborrfiske med mört som agn. Reaktionerna lät inte vänta på sig och många hörde av sig och menade att fiske med levande agn bryter mot lagen. Vi har gått till botten med det här. Den botten är inte så självklart fast som man kanske skulle kunna tro.

Vi ringde Hav- och vattenmyndigheten (HaV) och frågade om det är tillåtet att fiska med levande agn. De bad att få återkomma. Efter ett tag kom ett mail där de skriver att vi får ta den frågan med Jordbruksverket.

På HaV:s hemsida finns en artikel om fiske med levande betesfisk. Där upplyser man om att man inte ska flytta fisk från ett vatten till ett annat för man riskerar att skada det lokala ekosystemet.

Levande agn såsom betesfisk, insektslarver och mask kan komma loss, överleva och sprida sig. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer som kan få förödande konsekvenser för ett ekosystem.

För att söka klarhet ringde vi då Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). De forskar ju på fisk och användandet av levande betesfisk borde vara något man funderat mycket kring. När de använder levande bete söker man tillstånd från en djurskyddsetisk nämnd får vi lära oss.

Vi forskar vidare. En återkommande fråga vi möts av är vill ni verkligen ge er in i det här?

Jordbruksverket behövde vi inte ringa. De hörde av sig själva.

De upplyste om att fiske med levande betesfisk är förbjudet enligt djurskyddslagen. I ett yttrande från myndigheten, som givits tolkningsföreträde, slår man fast att fiskar som hålls i fångenskap omfattas av djurskyddslagen och eftersom fiskar kan känna smärta är det förbjudet att använda dem som levande bete.

Sara Gabrielsson är djurskyddshandläggare på Jordbruksverket. Vi bad henne förtydliga vad som myndigheten menar gäller. I ett mail till Fiskejournalen skriver hon följande:

Jordbruksverkets syn är att fiskar omfattas av djurskyddslagstiftningen när de hålls och det är då oförenligt med djurskyddslagen (2018:1192) att agna med dem levande. Ansvaret för att följa lagstiftningen ligger på den enskilde personen som gör detta precis som vid all annan djurhantering. Om man agnar med fisk ska den först vara avlivad med lämplig metod, t.ex. kraftigt slag mot huvudet följt av avblodning eller förstörande av hjärnan. Straffskalan för brott mot djurskyddslagstiftningen är böter till fängelse i två år. Vi förklarar detta utförligare i vårt yttrande publicerat 2011.

I och med dett borde ju det vara glasklart vad som gäller.

Men den noggranna läsaren noterar kanske att tjänstemannen på Jordbruksverket skriver ”Jordbruksverkets syn”. Detta har nämligen aldrig prövats i domstol så det finns inget så kallat prejudikat som är vägledande för hur man ska döma för den presumtiva brottet fiske med levande betesfisk.

När vi själva kontrollerar med juridiskt kunniga får vi veta att det inte finns någon straffbestämmelse i Djurskyddslagen eftersom denna lag endast gäller djur som hålls i fångenskap.

Är betesfisken i hinken något man håller i fångenskap?

Ja, kanske.

Publicerad: 12 dagar sedan
Av: Anders Nicander
ANNONS