Ljuger Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin om vattenkraften?

"Att minska vattenkraften drabbar miljön...", säger Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
”Att minska vattenkraften drabbar miljön…”, säger Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

I ett remissvar angående nya regler för vattenkraften har IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, trots ett namn som klingar förtroendeingivande, trasslat in sig i tekniska felaktigheter om småskalig vattenkraft.
Återigen går en organisation, där många företrädare för kraftindustrin sitter med, emot vattenverksamhetsutredningens förslag till nya regler för vattenkraften. Och återigen får vi se rena faktafel serveras som om de vore sanna. IVA skriver att svensk vattenkraft är viktig för ”det europeiska elsystemet”. Enligt experter vi pratat med är det de drygt 200 storskaliga vattenkraftverken som har betydelse för nätreglering, framförallt i Sverige, de cirka 1900 småskaliga har enligt uppgift inget som helst med nätregleringen att göra.
Den senaste tiden har den felaktiga generaliseringen upprepas gång efter gång, först ut var det Svensk Energi i ett pressmeddelande strax före jul, sedan Christofer Fjellner i mellandagarna i en debattartikel. Och nu upprepas detta felaktiga påstående av en organisation som heter Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.
– Pinsamt och oseriöst att en sådan samling med kunniga människor inte kan hålla sig till fakta, menar Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.
Borg menar att IVA:s remissargument på alla plan är en ren kopia på Svensk Energis pressmeddelande – och det är uppenbart att både IVA och Christofer Fjellner har skrivit sina debattartiklar respektive remissvar på uppdrag av Svensk Energi.
– Därför blir felslutsatsen att förslagen från utredningen är ett hot mot stora delar av svensk vattenkraft lika pinsamma här, trots det vederhäftigt klingande namnet, säger Christer Borg.
Fiskejournalen kommer i morgon att följa upp med en notis där vi mer i detalj kommer att studera IVA och deras påstående att de är en ”oberoende arena för kunskapsutbyte”. Med tanke på felaktigheterna i deras remissvar och vilka som skrivit detta remissvar kan de knappast kallas för ”oberoende” inte heller att de sysslar med ”kunskapsutbyte”; tvärtom är det uppenbart att de ignorerar den kunskap som finns.
Här kan du läsa tidigare notiser i ämnet och här hittar du artikeln i DN.
Morgan Fihn

Var med och påverka!
I oktober presenterade regeringen en revolutionerande utredning: ”Vattenverksamhetsutredningen”. Utredningen föreslår skärpta miljökrav för vattenkraftsindustrin, med målet att återfå den biologiska mångfalden i våra utbyggda vattendrag. Men det får inte stanna vid en utredning. Det måste till en ny lagstiftning, som möjliggör en mer hänsynsfull elproduktion.
Därför är det viktigt att våra makthavare får veta att vi är många som stödjer en ny lagstiftning. Skicka vårt färdiga brev till de ansvariga ministrarna Anna-Karin Hatt (Energiminister), Annie Lööf (Näringsminister) och Lena Ek (Miljöminister).
Klicka på denna länk för att skicka brevet.

Publicerad: 10 January 2014
Av: Morgan Fihn