Lusangrepp utom kontroll

– Situationen är utom kontroll. Mängden laxlus är större än någonsin, just vid den kritiska utvandringsfasen för laxsmolten, säger Norges Jäger- og Fiskerforbund i en kommentar till en alarmerande rapport.
Det är norska Mattilsynet som i en rapport slår fast att målsättningarna med avlusning i laxodlingarna inte uppnåtts. Parasiten finns i alltför stora mängder beroende på att värdfiskarna är för många, resistensproblematiken är inte löst och de koordinerae avlusningarna har inte fungerat som de ska.
Situationen är speciellt allvarlig i Ryfylke, mellersta och inre Hardangerfjorden och ytterst i Sognefjorden och Trondheimsfjorden. Speciellt det sistnämnda är allvarligt, eftersom några av Norges viktigaste laxälvar som Gaula, Orkla, Nidelva och Stjördalselva mynnar ut där.
– Här spelar vi hasard med det som utsprungligen varit livskraftiga stammar av vildlax, helt i strid med de nationella och internationella förpliktelser vi har påtagit oss för att tillvarata den atlantiska vildlaxen, säger NJFF:s generalsekreterare Bjarne Oppegård.
NJFF kräver nu att mängden odlingslax minskas tills man funnit nya metoder för att begränsa lusspridningen, till exempel vaccin.
Fiskejournalen driver en kampanj för att rädda den vilda atlantlaxen. Gå in på vår Engagera dig-avdelning och läs om vad du kan göra för laxen.
Svenne Andersson

Så här kan en lax se ut när den angripits av alltför stora mängder av laxlus. (Foto: NJFF)