Massiv fiskdöd i Norrköping

Plötslig fiskdöd sker i många sjöar. Ofta vet man inte orsaken.

I fredags morse fick Norrköpingsborna ett hemskt uppvaknande då hundratals döda gösar flöt omkring i Strömmen.
–Hela Strömmen färgades vit av fisk som låg med buken upp, berättar Kenneth Israelsson för Norrköpings tidningar.
Kenneth Israelsson verksamhetsansvarig på Cityfiske i Norrköping ser fiskdöden som ett hårt slag för det lokala gösbeståndet. Särskilt då många av de döda individerna var av betydande storlek för vidare fortplantning. Anledningen till den plötsliga gösdöden var troligtvis att att Holmen Energi släppt på vatten lite för fort vilket i sin tur lett till ett för högt vattentryck i Strömmen.

–Hela Strömmen färgades vit av fisk som låg med buken upp, berättar Kenneth Israelsson för Norrköpings tidningar.

Kenneth poängterar att gösen är väldigt känslig för snabba temperaturskillnader. Så här års när fisken uppehåller sig i den varmare bottenregionen kan det bli förödande om engradigt ytvatten plötsligt sköljer förbi. Arter som öring och lax verkar dock klarat sig bra. För säkerhets skull har även vattenprover tagits.

Se på nyhetsinslaget: