Miljarder mindre till miljön med nya budgeten

Det blev Moderaternas och Kristdemokraternas budget som röstades igenom.

Mer pengar till havsmiljön – men 740 miljoner mindre till reservatsbildning och 600 miljoner mindre till våtmarksinsatser. Och dessutom höjd moms för fiskeguider.

Det blev starka reaktioner i miljörörelsen kring budgeten som riksdagen röstade igenom 12 december. Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag innebär neddragningar med 2,1 miljarder kronor på natur- och miljöområdet, jämfört med övergångsregeringens förslag.

Detta innebär bland annat 65 miljoner kronor mindre till miljöhänsyn, det vill säga den tillsyn som Länsstyrelserna gör av verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken.

– Det kommer att leda till uppsägningar av personal. En gissning är att ett par-tre tjänster ryker enbart på vår länsstyrelse, säger en bekymrad tjänsteman som Fiskejournalen varit i kontakt med.

Budgeten innebär även att:

  • Flygskatten avskaffas.
  • Skatten på bensin och diesel sänks.
  • Anslaget för inventering av nyckelbiotoper avskaffas.
  • Stödet för solceller och elfordon minskar.
  • Momsen på naturguider höjs, vilket drabbar bland annat fiskeguider.

– Det riskerar att kraftigt bromsa upp det viktiga miljö och klimatarbetet som vi verkligen inte har tid att skjuta framåt, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande, till Natursidan.

Moderaterna bemöter kritiken så här i ett tillkännagivande:

”Det stämmer att vi lägger cirka 2 miljarder kronor mindre på miljö- och klimatbudgeten. Men samtidigt stärker vi budgeten för de gröna näringarna, som är så viktiga för klimatarbetet, med över en miljard kronor och vi utökar dessutom det multilaterala klimatbiståndet med en miljard kronor. Vi satsar istället särskilt på att stötta basindustrins omställning, på havs- och vattenmiljö, på forskning och på ett utökat klimatbistånd”.

Stora delar av budgeten kan dock rivas upp av den tillträdande regeringen, vilken det nu blir.

Fiskejournalen återkommer med mer detaljerad rapportering kring momsen på fiskeguidning.

Läs mer om partiernas miljölöften inför valet:

Del 6: Arbetar ditt parti för sportfiskets bästa?