ANNONS

Miljarder till havsbruk och hållbarare fiske

Utan en sund förvaltning av fisket hjälper inga bidrag för att rädda utrotningshotade fiskbestånd.
ANNONS

Men målet att både stödja utveckling av svensk sjön mat och att skydda, bevara och återställa den biologiska mångfalden i hav och sjöar kommer företag kunna söka ekonomiskt stöd inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

Pengarna kommer delvis från EU, delvis från svenska staten. och man skriver att vatten­bruket, det små­skaliga kust­nära fisket och miljön står i fokus.

Att miljön står i fokus låter lovande och att man vill satsa på vattenbruk, vilket i praktiken betyder odling av musslor, tång och fisk, är en rimlig idé. Men att satsa på ett småskaligt kustnära fiske när fisken i allt väsentligt är försvunnen från kusthaven låter som en fin tanke med dålig verklighetsförankring. Bara i väl förvaltade vatten med rimliga fångstuttag där inte supertrålare tillåts tömma haven på fisk och slita sönder havsbottnarna är det möjligt att bedriva ett småskaligt kustnära yrkesfiske. Där är vi inte i dag.

Programmet verkar för en bättre havsmiljö och ett säkrar fiske med mindre bifångster och det finns pengar som för avsatta för kunna utveckla teknik för övervakning.

Fakta

Vattenbruket: Att utveckla innovationer och ny kunskap som bidrar med nytta till fler vattenbruksföretag, minska negativ miljöpåverkan och förbättra djurens hälsa.

Yrkesfisket: Att hjälpa fiskare att investera i redskap som minskar mängden bifångster och främjar hållbart fiske på sikt, öka säkerheten ombord och förbättra arbetsmiljön och göra investeringar för att skydda redskap från rovdjur och fåglar.

Miljöåtgärder och diversifiering: Hjälpa de som vill satsa på diversifiering och förädling, vilket ger ett ökat utbud av lokalproducerade produkter, samt till att rensa hav och sjöar från skräp och att certifiera hållbara produkter.

Pengarna delas ut av Jordbruksverket.

Publicerad: 2 december 2022
Av: Anders Nicander
ANNONS