Miljömärkt Östersjötorsk

Östersjötorsken är på väg att återhämta sig och fisket har anpassats så att det nu anses hållbart. Därför kan man snart köpa miljöcertifierad torsk, fiskad i Östersjön.
Bakom märkningen står Marine Stewardship Council, MSC som kontrollerar att fisket bedrivt på ett långsiktigt hållbart och miljöriktigt sätt, innan de sätter sin märkning på produkten.
I ett pressmeddelande säger Findus att man troligen kommer att bli först i Sverige med att kunna erbjuda den MSC-märkta torsken.
– Vi slutade sälja Östersjötorsk när bestånden inte längre var uthålliga. Sedan dess har vi noggrant följt utvecklingen, säger Anna Broekman, kommunikationschef på Findus.
– Den uppnådda MSC-certfieringen känns väldigt positiv. En tydlig märkning är en viktig del i arbetet med en hållbar fiskkonsumtion.
En sanning som understryks av en undersökning som publicerats i dagarna. Den visar att EU-medborgare gärna vill köpa fisk från uthålligt fiske, men att nästan 80 procent tycker det är svårt att veta vad det är för fisk man köper, eller var den kommer från.
Svenne Andersson

MSC-märkningen garanterar att fisken i paketet är fiskad på ett sätt som är långsiktigt hållbart.