ANNONS

Miljöpartiet ut på banan i vattenkraftsdebatten

ANNONS

Åsa Romsom konstaterar att vi inte lär bli utan el för att kraftbolagen tvingas till ett miljöansvar de hittills sluppit. (Foto: Fredrik Hjerling)
Åsa Romsom konstaterar att vi inte lär bli utan el för att kraftbolagen tvingas till ett miljöansvar de hittills sluppit. (Foto: Fredrik Hjerling)

Tidigare har fyra professorer samt riksdagsledamöter från både Folkpartiet och Socialdemokraterna i tre olika debattinlägg gett sitt stöd för nya regler för vattenkraften i SvD. Nu är det Miljöpartiet som stöder förslagen om ny prövning.
Under julhelgerna har debattinläggen om ny prövning av vattenkraften duggat tätt i Svenska Dagbladet. Först ut på planen var vetenskapen i form av fyra professorer inom akvatisk biologi som gav ett sakligt stöd för nya moderna miljökrav på vattenkraften. Därefter har Jan-Olov Larsson (S) och Nina Lundström, Anita Brodén, samt Lars Tysklind (FP) på mycket kraftfulla sätt svarat på en debattartikel av Christofer Fjellner (M). I den påstod Fjellner att tillväxt och jobb hotas och att all vattenkraft är viktig för Sveriges elsystem. Detta sågades snabbt av de uppräknade ledamöterna ovan som skrämseltaktik utan grund…
Nu har även Miljöpartiet lagt sig i. De fokuserar på att all annan miljöpåverkande industri i Sverige sedan länge varit tvungna att följa nya och moderna miljökrav, vilket sporrat de industrierna. De menar också att det inte är befogat att tro att svensk industri skulle sakna el i framtiden på grund av nya miljöregler för vattenkraften.
– Jag tror att alla som stått och fiskat vid en älv eller å förstår att det strömmande vattnet är ett utsträckt ekosystem där många arter måste kunna vandra upp- och nedströms, säger Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet, till Miljöaktuellt.
Vidare säger Romson att Sverige nästintill är ensamma i EU om att inte kräva fiskvägar vid kraftverk och dammar, vilket beror på att i princip all vattenkraft saknar moderna miljötillstånd.
Avslutningsvis menar hon att det är sorgligt att se Svenskt näringsliv och Moderata EU-parlamentariker hålla de stora energibolagen om ryggen och lova dem fortsatt straffrihet från onödig utrotning på allt från ål och lax till flodpärlmussla.
Läs mer här.
Morgan Fihn

Engagera dig!
Tillsammans med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Älvräddarnas Samorganisation, Världsnaturfonden WWF, Östersjölaxälvar i samverkan och Naturskyddsföreningen, har Fiskejournalen under lång tid kämpat för att vattenkraften ska börja ta miljöhänsyn. Nu kan det bli verklighet. I oktober presenterade regeringen en revolutionerande utredning: ”Vattenverksamhetsutredningen”. Utredningen föreslår skärpta miljökrav för vattenkraftsindustrin, med målet att återfå den biologiska mångfalden i våra utbyggda vattendrag.
Därför ber vi nu dig att – tillsammans med oss och miljöorganisationerna – hjälpa till att uppmuntra våra beslutsfattare till att lagstifta för fria vandringsvägar och ekologisk hänsyn inom vattenkraften.
Skicka ett brev från vår sida Engagera Dig.

Publicerad: 22 January 2014
Av: Morgan Fihn
ANNONS