Ministrarna svek lax och torsk – igen

EU-ministrarna svek torsk och lax - igen

Vetenskaplig data menar att kvoten för Östersjöns västra torskbestånd borde sänkas med hela 44 procent för att det ska finnas en rimlig chans att nå MSY till 2015, men rådet nöjde sig med en blygsam sänkning på 15 procent.

För att nå ett hållbart fisketryck i Östersjön krävs rejäla minskningar av lax- och torskkvoter, enligt vetenskaplig data. Men EU:s jordbruks- och fiskerådsmöte valde att inte följa forskarnas rekommendationer när man i går bestämde kvoterna för 2014. Istället lyssnade man på fiskeindustrin. Detta skriver Oceana i ett pressmeddelande.
I går presenterades resultatet av diskussionerna i EU:s jordbruks- och fiskeråd kring fiskekvoterna i Östersjön för 2014. I flera år har forskarna förklarat vad som krävs för att fisket ska nå det som kallas maximalt hållbart uttag (MSY) till 2015, ett mål som EU:s beslutsfattare redan kommit överens om att man ska nå. Men tyvärr har ministrarna i rådet valt att bara följa råden när det gäller vissa arter, vilket visar på deras ovilja att faktiskt driva igenom det man redan beslutat om. Oceana, en internationell organisation som ägnar sig åt att skydda värdens hav, är inte direkt imponerade av ministrarnas beslut.
– Vi vill se stark politisk vilja för att nå den internationella överenskommelsen om MSY till 2015. När det gäller torsk så måste rådet ta ansvar genom att gå bortom de existerande förvaltningsplanerna, som är utdaterade och borde gjorts om för flera år sedan. Rådet har den politiska makten att göra det, säger Hanna Paulomäki, chef för Oceanas Östersjökontor.
Vetenskaplig data menar att kvoten för Östersjöns västra torskbestånd borde sänkas med hela 44 procent för att det ska finnas en rimlig chans att nå MSY till 2015, men rådet nöjde sig med en blygsam sänkning på 15 procent. I Östersjölaxens fall bestämdes en kvotminskning på två procent, trots att inte ens en halvering av kvoten hade varit tillräcklig för att säkerställa att arten ska nå hållbara nivåer till 2015.
– Det är beklagligt att EU:s jordbruksministrar fortsätter att tillåta ett högt fisketryck på Östersjölaxen trots att all vetenskap visar att dess status är bedrövligt, säger Magnus Eckeskog, fiskeripolitisk rådgivare på Oceana.

Vad är MSY?
MSY är ett begrepp som används inom fiskeriförvaltningen. Det är en slags räknemodell för hur mycket fisk man kan lyfta upp ur havet. I korthet innebär MSY att man fiskar på räntan, alltså överskottet av fisk, snarare än kapitalet.

Läs tidigare notiser om fiskekvoter.