Modern teknik ska användas för att övervaka gäddor

Man behöver inte längre fånga gäddor för att kunna kartlägga dem.
ANNONS

Fiskejournalen berättade i höstas om tekniken eDNA, vilket är en metod för att registrera fiskar i ett vatten utan att behöva fånga dem. Detta kan nu bli lösningen för att övervaka svårfångade gäddor.

Det är ett nytt forskningsprojekt vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU som ska utveckla och utvärdera hur och om eDNA kan användas för skonsam övervakning av gäddbestånd i Sverige. De konstaterar att gäddan är en viktig rovfisk i sjöar och kustvatten och har stor betydelse för ekosystemens funktion. Trots det är gäddan eftersatt i miljöövervakningen, delvis på grund av att den är svårfångad med traditionella övervakningsmetoder.

– Trots att gäddan har så stor ekologisk och socioekonomisk betydelse har vi idag svårt att följa beståndsutvecklingen. Det beror bland annat på att det är svårt att fånga gädda med de nät och ryssjor som används i dagens standardiserade provtagning, säger Anti Vasemägi, professor vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua).

De hoppas alltså att eDNA ska bli en del i lösningen i kartläggningen av gäddbeståndet. SLU Aquas projekt om utvärdering av eDNA för miljöövervakning av gäddbestånd heter ePIKE och leds av Anti Vasemägi tillsammans med Martin Ogonowski, Patrik Bohman och Göran Sundblad.

Läs hela artikeln på SLU:s hemsida.

Följ projektet på Researchgate.

Publicerad: 19 January 2019
Av: Anders Lundin
ANNONS