Mörka orsaken bakom mörtmassorna i Stockholm

Du kan fiska mört med gott samvete i Stockholms skärgård. Foto: Christoffer Persson

Det klassiska metet efter mört kanske går mot en renässans – åtminstone i Stockholms skärgård. Beståndet av mört har nämligen vuxit sig starkare vid Vaxholm utanför Stockholm och vid Lagnö söder om Norrtälje.

Det är SLU som genomfört sitt årliga provfiske, där de alltså konstaterar att mörten är talrik. Däremot handlar det inte om att ekosystemet blivit friskare.
– Karpfiskar som mört gynnas av grumligt och näringsrikt vatten och speciellt i Vaxholm är vattnet grumligt på grund av både övergödningen och den hårt trafikerade farleden, säger Noora Mustamäki, miljöanalytiker vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU (SLU Aqua).

Det konstateras också att fiskarna vid Vaxholm är relativt stora, medan fångsterna av stora fiskar vid Lagnö har minskat. Det gäller både för samtliga arter generellt (fiskar större än 30 centimeter) och för abborre (abborrar större än 25 centimeter).
En anledning till den stora fisken vid Vaxholm kan bero på lägre fisketryck och att predatorerna inte har lika mycket utrymme i den inre skärgården, enligt Noora Mustamäki.