Mörrumslaxar på film

Nu blir det bättre koll på vad laxar och öringar har för sig i Mörrumsån. En kamera är redan på plats i Hemsjö och snart kommer en till i Marieberg.
Eftersom det är vårt mest kända laxfiskevatten skulle man ju kunna tro att Mörrumsån redan nu är stenhårt övervakad. Men så är det faktiskt inte. Mycket av fiskvandringen och vad som händer på lekplatserna är ännu så länge fördolt för människorna.
I samband med att Mörrumsån utnämndes till indexvattendrag förra året började man dock skärpa kontrollen – och nu tas nästa steg. Smoltfällan i Svängsta kompletteras med kameror i fiskvägarna vid Hemsjös och Mariebergs kraftverk.
Kamerorna ger en bra bild av hur många och vilka fiskar som vandrar förbi. Man kan mäta storleken på fisken och framöver räknar man också med att kunna lägga ut filmbilder på Kronolaxfiskets hemsida, berättade platschefen Percy Assarsson i samband med årets fiskepremiär.
Mörrumsån, tillsammans med Vindelälven och Sävarån har utnämnts till indexvattendrag, där man extra noga ska följa utvecklingen enligt EU:s Salmon Action Plan.
Svenne Andersson

En havsöring vandrar förbi kameran i Marieberg. Justeringar för att förbättra bildkvaliteten pågår fortfarande. (Foto: Kronolaxfisket)

En havsöring vandrar förbi kameran i Marieberg. Justeringar för att förbättra bildkvaliteten pågår fortfarande. (Foto: Kronolaxfisket)