Möte om Åbyälvslaxens framtid

Det är mycket på gång kring Åbyälven. Östersjölaxälvar i samverkan och dess ordförande Thomas Johansson har arrangerat möten med anledning av Hednäs kraftstation.

Det är mycket på gång kring Åbyälven. Östersjölaxälvar i Samverkan och dess ordförande Thomas Johansson har arrangerat möten med anledning av Hednäs kraftstation.

Östersjölaxälvar i Samverkans ordförande Thomas Johansson har under många år engagerat sig i Åbyälvens hotade vildlaxbestånd. Tack vare TV-programmet ”Hundratusenkronorslaxen” av  Uppdrag Granskning, så uppmärksammades problematiken kring kraftstationen i Åbyälven vid Hednäs.
Thomas Johansson från Östersjölaxälvar i Samverkan berättar att en flitig uppvaktning av politiker i de berörda kommunerna såväl som verksamhetsutövaren, Skellefteå Kraft AB, bidragit till att de allra flesta nu inser att Hednäs kraftstation utgör ett hot mot Åbyälvens vildlaxstam och att något måste göras.
Tillsammans med representanter från de berörda fiskevårdsområdena i Åbyälven ordnade Johansson en träff med Skellefteås Kommunalråd, Lorents Andersson tidigare i december. Med på mötet var även Skellefteås kommunlimnolog, Bo-Göran Persson, tillika ordförande för Åby, Byske och Kåge älvars vattenråd, Fritidsnämndens Ordförande Daniel Ådin och kommunägda Skellefteå Krafts styrelseordförande, Alf Marklund.
Syftet med mötet var att diskutera den påverkan anläggning i Hednäs har på Åbyälvens ekologiska status.  Man frågade sig bland annat; Är elproduktion i Hednäs, som motsvarar två till tre normalstora vindkraftsverk, viktigare än en unik vildlaxstam sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv?
– Det gavs inga konkreta löften om direkta åtgärder på detta möte, men Alf Marklund lovade att Skellefteå Kraft AB under vintern kommer att tillsätta en utredning angående funktionen av fiskvägen för uppvandrande fisk såväl som smolt och keltutvandringen ner förbi stationen, avslutar Johansson.
Fiskejournalen kommer givetvis att följa utvecklingen.
Läs tidigare notiser i ämnet.