ANNONS

Motstånd mot utbyggnad av fors i Ätran

ANNONS

Sportfiskarna om Buttorp
Buttorpsforsarna - en av Ätrans sista bevarade forsar. (Foto: Per-Erik Jacobsen)

Sportfiskarna:
En privat markägare återupptar planen att bygga kraftverk vid Buttorp, en av Ätrans sista bevarade forsar.
Vid ett samråd kunde ett 50-tal åhörare, de flesta boende i närområdet, lyssna på och ge synpunkter på planerna för utbyggnad. På plats var även personal från Sportfiskarnas regionkontor Väst/Göteborg samt Sportfiskarnas Hallandsdistrikt.
Enligt exploatören är syftet med att bygga ett nytt kraftverk i Ätran att utvinna klimatneutral energi. Det argumentet håller dock inte. Längre ner i Ätran ligger nämligen Hertings vattenkraftverk, där man lägger ner ca 80 miljoner kronor på att riva ett dämme för att förbättra vandringsvägarna.  Det rimmar dåligt att bevilja tillstånd för ett småskaligt vattenkraftverk samtidigt som man satsar stora resurser på att riva ut ett annat i samma vattendrag.
Ett kraftverk skulle inte bara förstöra en av de sista forsmiljöerna i Ätran utan äventyrar även fiskevårdsprojektet för att stärka Ätrans öringbestånd. Vi har redan idag ett överskott av el i Sverige och elexporten beräknas dessutom öka enligt Energimyndighetens prognos. Att bygga ett kraftverk på de bästa öringsträckorna i ett vattendrag har därför inget värde för den nationella elförsörjningen utan ger bara vinst för ägaren, mycket baserat på en beräkning där elcertifikatsavgiften ingår i kalkylen.
Läs tidigare notiser om Buttorp.
www.sportfiskarna.se

Publicerad: 12 April 2013
Av: Morgan Fihn
ANNONS